Hjeld

Hjeld fra Viderejde på Viderø.
Hjeld
Hjeld

Hjelden. (færøsk = hjallur) Som har stenvægge uden fyld i den ene ende og tremmevægge i den anden, er det vigtigste af de mange småhuse, som hører til en færøsk gård. De vigtigste fødemidler: Fisk samt kød af grindehval og får, blev konserveret uden brug af salt blot ved vindtørring, ophængt i Hjelden, hvis tremmevægge tillod vinden at trække frit igennem. Hjelden, som er låst af en trælås, tjener desuden som forrådskammer. Under bjælkerne er opsat stænger med tørret fisk og grindekød. I øvrigt er her tønder, leypur, fuglegarn, grindespyd samt fiskebøjer af grindemaver og kalvehuder.

Hjeld med trælås
Trælås
Hjeld
Et kik ind i Hjelden, der var ikke rigtigt adgang, derfor er billedet ikke bedre.