Skvatmølle

Skvatmølle fra Sand på Sandø
Skvatmølle fra Sand på Sandø
Skvatmølle fra Sand på Sandø

Lille mølle med lodret aksel og vandret roterende hjul (se også nr. 58 Vandmølle fra det vestlige Småland), ejet af et par gårde i fællesskab, som her formalede deres hjemmeavlede byg. Sådanne simple vandmøller afløste i 1700- og 1800-årene i mange bygder de ældre håndkværne.

Ved møllens stigbord en sten med en rund fordybning, hvori man med en anden sten knuste rødder af planten tormentil potentil. Af de knuste rødder blev lavet en lage, hvori man garvede fåreskind til fodtøj og søklæder. Endvidere i gammel tid anvendt som lægeplante.

Mølleværk

Fotos: John Vedsegaard