Sodnhus

Sodnhus fra Mule på Bordø
Sodnhus fra Mule, Bordø Færøerne
Sodenhus
Tærskning med køller
Tærskning med køller, Færøerne

Bygning med vægge af sten og græstørv, indbygget i gærdet.
Den har tag af græstørv på et underlag af halm.
Korndyrkning spillede en ret ringe rolle på Færøerne, men i de fleste bygder blev der avlet lidt seksradet byg, hvoraf man bagte små usyrnede brød i gløderne på ildstedet.
Da kornet sjældent blev helt modent, måtte det tørres over ildstedet i røgstuen eller i et særligt såkaldt Sodnhus.
Aksene blev revet af på en jernkam.
Halmen bredtes ud på stænget til venstre for døren, derpå blev aksene lagt, og der blev tændt op i skillevæggens åbning.
Straks efter tørringen blev kornet tærsket med køller på et lille bræddegulv og renset i et trætrug.