Fiskerhus fra Agger

Fiskerhus fra Agger, Thy.
Fiskerhus fra Agger
Fiskerhus fra Agger Foto: John Vedsegaard

Siden om dette Fiskerhus er en del af mine sider om Frilandsmuseet ved Lyngby.

Enlænget med beboelse imod vest og stald og lade imod øst. Fattigt bindingsværk med stolper direkte på syldstenene .

Tømmeret stammer delvis fra skibsvrag. Væggene er lerklinede, dels helt overhvidtede. Huset er konstrueret med højremskonstruktion, d.v.s. taget bæres indvendigt i hver langside af en række
fritstående stolper, højremsstolperne, men fortsætter uden for disse ned til de lavere ydervægge, således at der inden for disse dannes et smalt rum eller udskud ligesom et sideskib. Kun i gavlene og ud for stuernes vinduesvæg mod syd mangler udskuddet.
Stråtaget er mønnet med græstørv. Bemærk lyrehullet til røgaftræk i stedet for skorsten. – Syd for huset findes en brønd med vinde. Vestligt på sydsiden er indgangen til forstuen. Til venstre vesterstue, en storstue uden ildsted kun benyttet til gildebrug og opbevaring af tekstiler i skab og kiste.
I nordvæggens udskud findes en alkove til gæster og et lille malekammer med håndkværn . Denne vestre del af huset er først tilføjet i begyndelsen af 1800-tallet.

Til højre for forstuen ligger dagligstuen, der samtidigt var soveværelse. Her er lergulv og hvidtede (kalkede) vægge. På nordvæggen er to alkover monteret med fløjdøre og imellem dem en skænk, d.v.s. et lille vægskab til glas og nipssager. En tredje alkove findes til venstre for bilæggerovnen på østvæggen. Oven på ovnen findes der en træbakke til tørring af malt eller korn; under den er en skuffe til at tørre strømper m.m. i. Endvidere er her knager til ophængning af vådt tøj.

Bilæggerovn i Fiskerhus fra Agger.
Bilæggerovn i Fiskerhus fra Agger

En lænestol til husets gamle står på den lune plads ved siden af ovnen. Foran vinduesvæggen er faste bænke og et langbord , hvor måltiderne blev indtaget.
Husfaderens plads var efter gammel sædvane bordendebænken, de andre mænd sad på langbænken under vinduet efter alder og rang, og for kvinderne er der en løs bænk uden ryg ind mod stuen. Denne placering af langbordet og bænkene blev indført, da man fik glasvinduer i ydervæggene, og er typisk for ældre danske landbohjem.

Før glasvinduernes tid, da lyset udelukkende kom fra lyren eller røgåbningen oppe i stuens tag, stod bænkene og langbordet ved tværvæggen, således som det endnu ses i bygning. Lyren er stadig synlig, der ligger bare en acrylplade over den, for at beskytte huset og alligevel give lys.
no. 54 Gård fra Halland og bygning
no. 55 Tvillinggård fra Gønge .

Fiskeredskaber hænger til tørre
Fiskeredskaber hænger til tørre

Over bordet hænger en tranlampe . – I vestvæggen er døren til et ølkammer bag ved forstuen, i sydvæggen døren til mælkekammer , endvidere et spisekammer i udskuddet ; heri bl.a. jydepottegrydetrefod , hvorunder ilden blev tændt. Til højre derfor den murede bageovn . Skorsten og loft findes ikke, idet røgen fra ildstedet og bageovnen trak bort gennem lyrehullet i tagryggen. Ved hjælp af en stang nedefra med et kort brædt på tværs over tagryggen kunne trækket reguleres.
Næste rum var oprindeligt husets eneste forstue. Bemærk her de fritstående højremsstolper , der bærer taget. Her findes enkelte fiskeredskaber, desuden yderdør mod syd samt en dør mod øst til loen , der har lergulv.
Længere fremme følger kostalden og et rum til får samt ved østgavlen er en lade.

Overhvidtet bindingsværk, syldsten
Overhvidtet bindingsværk, syldsten

Ved vejen foran huset står en milepæl fra Thy.

Fiskerhus fra Agger, Thy.
Fiskerhus fra Agger, Thy.
Fiskerhus fra Agger, Thy.
Klipfisk, hængt til tørre foran huset.

Ikke alle billeder på denne side, findes ikke i store versioner, men de kan købes af Frilandsmuseet. De billeder der ligger her kan gratis anvendes af alle med kildeangivelse, undtaget er reklameformål.
Da jeg på daværende tidspunkt kun havde et Instamatic kamera, er kvaliteten af nogle billederne begrænset.