Bro fra Smedevad

Bro fra Smedevad ved Holstebro, Vestjylland
Gammel Dansk bro fra Smedevad, fremstillet i granit
Gammel Dansk bro fra Smedevad, fremstillet i granit

Billedet er taget af mig, men enhver brug af det skal aftales med Frilandsmuseet, da de har rettighederne til alle fotos der er taget på museet. Til privat og undervisnings brug, må du gerne kopiere og bruge det.

Broen er opført af store granitstykker, kløvet i form af svære bjælker, som hovedsagelig er anbragt vandret, delvis dog lodret i bropillerne, der bærer broens to fag. Konstruktionen er nok påvirket af træbroerne. – I ældre tid førtes vejene om muligt over vandløbene ved vadestederne. En stor del af
broerne var af træ. Enkelte stenbroer stammer helt tilbage fra middelalderen, men de fleste gamle broer af sten er opført eller ombygget under vejforbedringerne i sidste halvdel af 1700-årene.

Skriv et svar