Vemb

Gård fra Vemb, Vestjylland
Gård fra Vemb, Vestjylland
Gård fra Vemb, Vestjylland

Gården består af to fritliggende, parallelle længer på hver sin side af en gårdsplads samt en for sig selv liggende lille smedje. Se billede nedenfor:
Stuehus og lade blev opført i 1770 erne i spinkelt bindingsværk af fyr, uden fyldtømmer mellem stolperne, bjælkerne lagt oven på tagremmen, og væggene oprindelig udfyldt med lerklining.
Fra 1820 erne dog delvis grundmur, især stuehusets sydside og en del af ladens nordside, medens tavlene i bindingsværket er udmuret med mursten, visse steder dog med ubrændte lersten. Taget er tækket med skiftevis halm og lyng i vandrette striber. Indgangen til stuehuset gennem den østlige dør, til bryggerset. I dette brolagte rum, som er uden loft, kan ses en åben skorsten med bageovn bagtil og bryggerkedel til højre Ostepresse, karstol m.m. På loftet ses hensat kornbing af halmløb, båndvæv m.m. Ved skorstenen findes indgang til et lille rum i gavlen, anvendt til opbevaring af tørv m.m.

Her er også et grisenet og en foderlem til svinerummet.

I det lille spisekammer ved bagsiden af bryggerset findes bl.a. et dejtrug og en smørkærne. Fra bryggerset går vi gennem døren til køkkenet. Læg mærke til den åbne skorsten med ildstedsbænk til madlavning som udfylder hele bunden af skorstenen. Her er indfyring til bilæggerovnene i stuen og kammeret. Her er henstillet en jerngryde og en jydepotte til kogebrug. Foran skorstenen er loftet hævet op i et kasseformet rum til opbevaring af skinker, pølser o.l.

Fra køkkenet går vi videre ind i stuen, der ligesom de andre beboelsesrum har lergulv. Ved vinduerne står langbord og langbænk, to bordendebænke og ved indersiden af bordet, ind mod stuen, en bænk uden ryglæn, en såkaldt skammel. Over bordet på undersiden af bjælken skeer af horn.

Der forefindes bilæggerovn med den norske løve. Herover ses et tremmestativ til tørring af tøj, nær ovnen står desuden en armstol. Lavt panel ud for bænkene, ellers hvidkalkede vægge, hvorpå findes ophængt indrammede trykte skilderier med religiøst indhold og håndskrevne bryllupsinvitationer. Modsat vinduerne er en bræddevæg med to døre til alkover, hvis bagvægge forneden er dækket af halmbeklædning.

Imellem alkoverne findes et indbygget skab med to klapper. Gennem døren ved siden af bilæggerovnen ses ind i kammeret, i fag med køkkenet. Har været anvendt som aftægtsstue. Bilæggerovn af norsk herkomst. Ved ovnen lænestol af halmløb. En alkove med omhæng og halmbeklædning på det nederste af bagvæggen, forefindes her. Ved vinduet slagbænk. På væggene ses indrammede begravelsesvers og en navneklud. Ved stuens modsatte ende ser vi gennem døren ind i den lille vesterstue, anvendt af gårdmandskonen under vævning. Ved væven rendemølle og trendekasse. Ud gennem forstuen. Ved denne et lille kammer med en seng.

Over gårdspladsen til laden. Gennem døren midt for længen ind i det største rum, hvor højremskonstruktionen tydeligt ses. Den er konstrueret af spinkelt fyrretømmer afstivet af skråbånd
i længde- og tværretningen. Der er ingen port til laderummet, da man brugte at vælte kornlæsset uden for. Korngulvet ofte suppleret ved anbringelse af korn i læs ved siden af laden. Vest for laderummet, ud for den lave port, forefindes kombineret vognport og huggehus. På den anden side af laderummet tærskelo og foderlo. I østenden af ladelængen ses stalden til køer og trækstude samt et rum til får.

Uden for staldgavlen er møddingen. Endvidere på gårdspladsen vippebrønd. Syd for stuehuset en kålgård mellem tørvediger. Mellem laden og smedjen ses en rund brolægning til anbringelse af ler til fremstilling af jydepotter. liggende for sig selv, den lille smedje opført ca. 1870 erne i enkelt bindingsværk med mursten. Kun brugt til husbehov. Her er åben skorsten med esse og blæsebælg. Indeholder bl.a. ambolt, arbejdsbord med skruetvinge og forskelligt værktøj.

Gård fra Vemb, Vestjylland, græsset er slået
Gård fra Vemb, Vestjylland, efter græsset er slået.
Gård fra Vemb, Smedje
Gård fra Vemb, Smedje
Smedje ved gård fra Vemp

Fotos John Vedsegaard.

Skriv et svar