Fiskerbod

Fiskerbod fra Nymindegab Vestjylland

Jeg beklager billedets kvalitet.

Boder af denne art har ligget sammen i grupper på fire, hørende til et bådelaug. For at give indtryk af bosættelsen som helhed er der foruden den originale bod fra stedet på grundlag af opmålinger og billeder opført tre kopier af boder, heriblandt en redskabsbod.  Det lille, oprindeligt i klitterne ved Vesterhavet beliggende hus er kun et på jorden stillet tag, et såkaldt spændhus eller knæhus, af rør og hjemle. Det blev lunere efterhånden som flyvesandet tætnede taget. I sydgavlen dør med en trælue i og derudover et lille vindue. Til venstre for døren er af sandede græstørv bygget en åben skorsten, hvor maden kogtes over en trefod. Bagtil ved gavlen findes to primitive sengesteder, det ene for mænd, det andet for kvinder, der var med for at “ese”, d.v.s. at sætte madding på krogene, samt for at lave mad og holde boden ren. Der blev redt op på halm over et bundlag af lyng eller marehalm.

Midt for sengestederne står en lodret planke, som man gerne beklædte med papir og udsmykkede med billeder. Derudover hylde til husgeråd eller nips. – I redskabsboden findes forskellige fiskeredskaber.  Ved Nymindegab og andre fiskelejer lå mange fiskeboder af denne art. De var beboede af fire deltagere i et bådehold om foråret, medens havfiskeriet stod på. Tidligere var fiskerne ikke så meget en stand for sig, men det var ofte folk inde fra landet, der i fiskesæsonen drog ud til kysterne for at fiske, organiseret i et bådelaug. Traditionen kan følges helt tilbage til middelalderens fiske- og salteboder.  Disse boder har været opstillet flere forskellige steder på museet.

På nuværende tidspunkt findes boderne ikke på museet – og det er et spørgsmål om de vil komme tilbage.