Skipperhus

Skipperhus fra Sønderho, Fanø

En sømand har en sikker havn i hjemmet.

Skipperhus Fanø
Skipperhus fra Fanø

Enlænget hus, oprindeligt bindingsværk, hvoraf nogle stolper er bevaret på nordsiden; senere ændret til grundmur af røde mursten. Stråtag, mønnet med græstørv. Forstuen går tværs gennem huset og skiller beboelsen fra det som kælder halvt forsænkede spisekammer samt lo og stald. Østligst lav indgang for fårene (den lave, grønne dør). I beboelsen er køkkenet med åben skorsten med bageovn under og to opholdsstuer, begge med lukkede tætsenge (andet navn for alkover) og bilæggerovne, hvori der fyredes fra køkkenet.

Sønderdonsk blev benyttet til dagligstue om vinteren, med indgang fra forstuen; her står på bordet en oktant og i vinduet et solur af kobber. Nørredonsk eller sommerstue ses gennem døren fra køkkenet.

Desuden er bagerst et par kamre, der ikke kan opvarmes. Stuernes vægge er beklædt med fajancefliser, hvorimellem i hver stue indgår et, af flere fliser sammenlagt med skibsbillede, motiv. De broget malede stuer præges af skipperkulturen og frisisk/hollandsk påvirkning.

Oktant i Skipperhus fra Fanø

De gamle Marstal skonnerter sejlede rom hjem fra de vestindiske øer i gamle dage. Og disse konkylier var for de lokale en lækkerbisken, så skallerne lå i hele bjerge ved kysten. Søfolkene indsamlede skallerne og brugte dem som kiler mellem tønderne i lasten. Lasten var så fast og stabil selv i en tropisk storm.
Jeg har dog ikke set dem på Frilandsmuseet, men der er gode chancer for at finde dem nær de gamle skipperhuse.

Fotos John Vedsegaard