Sode

Vedlade fra Sode, Haderslevegnen

 

Vedlade fra Sode, Haderslevegnen
Vedlade fra Sode, Haderslevegnen
Vedlade fra Sode, Haderslevegnen, gavlen
Vedlade fra Sode, Haderslev egnen, gavlen

Et ganske lille hus i bulkonstruktion , indeholdende et enkelt rum, der har været benyttet til opbevaring
af brænde. Overgavlene krager noget ud og støttes af knægte.
I dørhammeren er indskåret tallet 97, hvis betydning ikke kendes.