Øsby

38. Lade fra Øsby
Rød og sort lade
Lade fra Øsby

Lang længe i bulkonstruktion, indvendig med skråbånd mellem bjælker og stolper. Oprindelig inddelt i skiftevis ladegulv og lo. årstallet 1734 i en dørhammer angiver ikke opførelsen, idet bygningen ifølge dendrokronologisk datering, må formodes at være godt hundrede år ældre.

Kommer fra området syd for Haderslev Fjord, blev erhvervet allerede i 1930 af museet. 16 oprindelige fag. Sorte stolper og overgavle, medens vægfelternes bulplanker er røde.

Farverne er i overensstemmelse med den gamle tradition i området, der er brugt kærnemælk som bindemiddel.

Ladens indre udgør et stort rum med et gennemgående lergulv, men bjælker og stolper viser spor fra forsvundne, halvhøje bulvægge, der har adskilt de to loer fra laderummene.

Over de gamle tærskesteder har man udeladt en bjælke, så man frit har kunnet svinge med plejlen, spærpar 5 og 13 fra vest står derfor direkte på remmene.

Vognport
Vognport med vogn

Billedet ovenfor viser det tilbyggede portfag.

Fotos af John Vedsegaard