Vandmølle fra Pedersker

3. Vandmølle fra Pedersker
Foto af vandmølle fra Pedersker, Bornholm

Lille hus i bindingsværk med tjæret tømmer. Tavlene udmuret med mursten eller lukket med sandsten. Stolperne står direkte på Syldstenene. Bjælkerne tappet gennemstolperne . Denne tømmersamling er indvendig stivet af med skråbånd eller knægte. Tagets nederste lægte bæres som normalt på Bornholm af vandrette trænagler i siden af tagremmen.

Vandet driver et stort underfaldshjul ved gavlen af møllen (se billeder). Gennem en enkel udveksling overføres kraften til den øverste sten i kværnen (ses nedenfor). – Møllen har ligget ved et vandløb tæt neden for en gård, som den har hørt til.

Kværn i vandmølle fra Pedersker, Bornholm

Fotos John Vedsegaard.

Skriv et svar