Barsø

Gårdstuehus fra Barsø med stald
Bulhus fra Barsø
Bulhus med stråtag

Lang længe med grundmur i den ene, bulhus i den anden ende. Den murede del af huset indeholder bolig for gårdmanden og hans familie, den af træ byggede ende er stalden.

Ved indgangen fra havesiden viser jernankre årstallet 1766.

Senest på denne tid er stuehuset grundmuret efter tidligere af have haft bindingsværk med lerklining og bulplanker.

En smal forstue fører tværs gennem huset mellem fordøren til havesiden og bagdøren ud til gårdspladsen.

Forstuen skiller mellem bryggers og stald til den ene side og boligen til den anden side.

Nærmest forstuen ligger køkken og dørns. I køkkenet er åben skorsten med arnebænk til madlavning. Køkkenet har mod gårdspladsen en udbygning, hvori der forefindes bord og bænk. Indgang til spisekammeret og i gulvet her, nedgang til kælder. Ved siden af spisekammeret en dør til en smal gang, der fører til et pigekammer.

Gennem døren ved siden af skorstenen kommer man til dørns. Denne stue er opvarmet og har derfor kunnet fungere som dagligt opholdsrum.

På tallerkenrækken øverst på væggen kan ses tallerkener af tin (kopier). I den ene væg er indrettet to alkover.

Alkovedøren længst til højre viser et lag maling, som er ældre end den røde farve, der ellers dækker væggene. Døren mellem alkoverne fører til en mellemstue, der ikke kan opvarmes.

bjælkerne her er malet en dekoration af stiliserede planteslyng, som er ældre end rummets øvrige maling. Denne dekoration går tilbage til den tid, da huset var et træhus.

Det næste rum er en pisel. Her er blåmalet med marmorering på alkovedøre og loft. På yderste bjælke findes rester af en ældre dekoration. Dette uopvarmede rum har især været brugt til opbevaring, og møblerne er derfor hovedsagelig gemmemøbler.

På den anden side af den tværgående forstue, ligger et bryggers. Her findes åben skorsten og bageovn.

Blåmalet marmorering

Herfra er der en dør til karlekammeret. Det befinder sig i den del af huset, der er et bulhus. Her er endvidere hestestald, lo og kostald. Den bulbyggede del af huset var nedrevet før museet overtog bygningen. Den er rekonstrueret på grundlag af en ældre opmåling samt fotografier.

  

Tallerkenrække med tin tallerkenrækker og skab
Tallerkenrække med tin tallerkenrækker
Alkove
Alkove

Skriv et svar