halland

Gård fra Halland

Billedet er lavet af mig selv (John Vedsegaard) må bruges med kildeangivelse, som det er gratis.

Gård fra Halland tegnet af john vedsegaard
Tegning af Gård fra Halland

Firelænget gård med frit beliggende stuehus imod nord. Udhusene i den trefløjede, sammenbyggede ladegård er opført som bulhuse af vandret liggende ege- og fyrreplanker imellem stolperne og har stråtag, delvis med suler.

Stuehuset er et bjælkehus af vandret liggende fyrrestokke, samlet i hjørnerne ved knudehugning.

Det har græstørvstag. Indgangen er fra nord eller sydfra gennem porten til gårdspladsen.

Stuehuset er beliggende på en skråning, hvorfra sydsiden er hævet ved en stenafsats, en såkaldt muldbænk. Denne danner samtidig en smal have med bikuber under halmkapper og krydderurter.

Ældst, fra slutningen af 1600-tallet, er den lave stue midterst; senere er de to herberger ved siderne tilføjet.

Indgang til vest til venstre herbergs forstuegang.

Her er til venstre kvindeherberget med væv, båndvæv og andre tekstilredskaber samt alkover for pigerne.

Til højre indgang til stuen, der i modsætning til herbergerne ikke har loft men åben tagstol med ås foroven og to sideåse længere nede, der hviler på gavlene og bærer de skrå loftsplanker.

Vindue kun i taget som afløser af lyren eller røghullet, som fandtes før skorstenen i 1700-tallet afløste den åbne arne midt på gulvet.

Ildsted med overhvælvet fyrsted ind mod stuen og bag dette ved herbergdøren bageovn med askegrube foran.

Ved østgavlen kanderæk til husholdningskar, på nord- og vestvæggen faste bænke med hjemmevævede hynder; hjørneskab og standur oven på bænken.

Foran vestre gavlbænk står langbordet efter den ældste møbleringsskik, medens man andetsteds efter fremkomsten af skorsten, loft og vinduer i ydervæggene opstillede langbordet ved vinduesvæggen.

På sydvæggen alkovesenge. Foran den åbne skorsten ses et lille bord, hvor de daglige måltider indtoges.

Døren mod øst fører til østre herberg, hvor køkken- og bryggersredskaber er opstillet, bl.a. store trækar til mel og saltmad, øltønde, kødblok med økse, m.m. Herfra dør til gårdspladsen.

På gårdspladsen brolægning af store Hallandske stenheller.

I ladegårdens vestlænge findes lo og hestestald og bag denne i sydvesthjørnet et kælderagtigt rum til gødning, tillige benyttet til fåre- eller svinesti. I sydlængen følger kostald (skindvidje på dørstolpe), port, lader og loer.

Til loeerne fører ikke døre udefra men kun skydelemme.

I østlængen en som hønsehus benyttet lo samt huggehus; nordligst rum til opbevaring af forskellige redskaber.

Uden for porten siddesten og inden for stendiger, mod vest mødding, mod øst brønd, overdækket af en kasseret møllesten.

Ved vestsiden vognskur i udskud. – øst for står gården en Hallandsk vejskiftesten (svarende til de sjællandske ditto ved nr. 60 Vejskiftesten fra Jægersprisegnen, Sjælland).

bord med slagbænk Gård fra Halland
bord med slagbænk
Gård fra Halland, stalden
Glimt fra stalden
Gård fra Halland, spinderok
Gård fra Halland, spinderok
Rensemaskine
rensemaskine
Væv
Væv i Gård fra Halland
Foto af stuen med kik til væggenes trækonstruktion
Foto af stuen med kik til væggenes trækonstruktion
Stalden
Parti fra stalden
Gig
Gig I hus fra Halland
Landbrugsredskaber
Landbrugsredskaber
Ildsted med overhvælvet fyrsted
Ildsted med overhvælvet fyrsted

Alle fotos er taget med et meget billigt analog kamera. Privat brug er tilladt, al anden brug skal aftales med museet, da de har alle rettigheder til fotos taget derude.