Badstue

Tørrehus (Badstue) fra Småland.
Badstue fra småland.
Badstue, eller tørrehus

Denne lille bygning har åbent gavlskjul foran døren imod vest, en grundplan der er kendt lige siden oldtidens bygninger. Væggene er knudetømrede af vandretliggende fyrrestokke.

Tag af græstørv, over skjulet blot af planker.

Bygninger af denne art tjente til tørring af hør, malt, korn m.m. – Hørbrydning, skætning og andet arbejde skete under gavlskjulet.

Langs væggene monterede man brede hylder.

Der blev fyret i den skorstensløse og af kampesten opsatte ovn.

Middelalderens dampbade var indrettet på samme måde. Man fik damp ved at slå vand på ovnens ophedede sten.

I småland blev dampbad brugt enkelte steder endnu omkring 1800.

Senere tog man blot det årlige bad før jul i en balje i badstuen.

Ovn i badstue
Ovn af kampesten i badstuen

Tørrehuse af forskellig art forekommer især i landene langs østersøens østside, i Sverige og på Færøerne.
Ligesom tomten af en bygning som denne er fundet i de middelalderlige nordbokolonier på Grønland. De forekom også i Skåne og enkelte steder i Danmark.

Indgang til badstue
Indgang
Tørrehus
Tørrehus

Skriv et svar