Dørrød

Hus fra Dørrød, Skåne

 

Flere bedre billeder er på vej, de skal lige scannes først.

Hus fra Dørrød, Skåne
Hus fra Dørrød, Skåne

Huset er et såkaldt gadehus, beboet af en husmand, der kun har ejet lidt jord.
Det stammer sandsynligvis fra engang i 1700-årene.

Den ydre vestlænge er bygget i første halvdel af 1800-årene, formentlig i forbindelse med tilkøb af jord.

Huset er indrettet, som det var omkring 1880, før dets sidste beboer blev enke.

Det er et trelænget anlæg med gårdsplads åben mod syd.

Bækken langs vejen har, hvor den kommer nærmest til huset, stensatte kanter og passerer indkørslen i en stenkiste.

Huset er opført i bindingsværk med stolperne anbragt direkte på syldstenene.

Bjælkerne er tappet gennem stolperne. I det meste af huset er tavlene udfyldt med lerklining.
Væggene er helt hvidkalkede.
Sydsiden af midterlængen er dog blevet ændret ved en ombygning i sidste halvdel af 1800 årene. Herunder blev vinduerne gjort større, muren opbygget af lersten og ydersiden beklædt med brædder.

De lodrette gavle er lukket med brædder.
Midterlængens vestgavl er dog flettet af enebærgrene.
En gammel gavl af denne art findes ved smøgen mellem midterlænge og vestlænge.

Som det er karakteristisk for det sydvestlige Skåne, viser husets byggemåde, f.eks. bindingsværket og gavlene, nær lighed med de sjællandske bygninger, men der er jo også Dansk område, der er besat at Svenskerne.

I det nordøstlige Skånes skovrige egne har mere trækrævende byggemåder været almindelige Se nr. 55 Tvillinggård fra Gønge, Skåne
Indgang fra sydsiden af midterlængen til en lille forstue og derfra til stuen. Den er opvarmet med en bilæggerovn med den svenske konge Carl XIIIs navnetræk (konge 1809-18). Bordendebænk, hvorover hylde og hjørneskab forefindes, ud for vinduerne langbænk og bord med stenskive. Endvidere udtræksseng, slagbænk og vugge.
På væggene ses blandt aandet mindevers, en fødselsdagsgratulation og et amerikansk ur. I det bagved liggende kammer er der kister og skab samt en væv med et kludetæppe på.
Nu tilbage til forstuen og derfra ind til den store åbne skorsten med ildsted til madlavning, indfyring til bilæggerovn og bageovn af ler, som stikker frem på husets bagside under et tagfremspring.

væv
væv
Amerikansk ur
Amerikansk ur

I det tilstødende stegers er en bing til korn og forskelligt køkkengrej.
Bag dette rum et spisekammer.
I østlængen er der en lo, som ved en lav væg er skilt fra laden i den yderste ende af midterlængen.
I loen forefindes kornrensemaskine, skærekiste til hakkelse og forskellige håndredskaber.
I østlængens gavlrum er der stald med plads til hest, en ko og en kvie.
I enden af vestlængen en vognport og en tohjulet vogn, kórråder (pløjeredskab med hjulforstilling) og forskellige håndredskaber.
Dernæst følger svinehus, hønsehus og nærmest midterlængen et kværnhus, der også er huggehus.
Gennem smøgen mellem midterlængen og vestlængen kommer man ud til brønden.