Væverhus

Væverhus fra Tystrup, Sjælland
Væverhus fra Tystrup, Sjælland
Væverhus fra Tystrup, Sjælland

Nye Billeder er på vej.

 

Opført som enlænget, i bindingsværk med stolper direkte på syldstenene med løse syldholter af træ imellem. Oprindeligt var alle væggene lerklinede, men i tidens løb er en del muret op med lersten.

Huset er helt overhvidtet, hvilket vil sige man har hvidtet hen over bindingsværket.

Da huset ligger på en skrænt, er vestvæggen lavest er vestvæggen lavest og er forneden muret med mur- og kampesten. Huset har stråtag med kragtæer. Nordgavlen er lukket med dukker, d.v.s. tykke, sammenvredne halmbånd, som er presset ned imellem lodrette stokke.
Sydgavlen har udskud, hvis suleformedestolper foroven bærer tagbjælken i en Y-formet tvege.
Denne fra oldtiden stammende bygningskonstruktion kan man af og til finde i sådanne bygninger, som beboerne selv har opført uden hjælp fra håndværkere.

Væv i Væverhus fra Tystrup, Sjælland
Væv i Væverhus fra Tystrup, Sjælland

Indgang midt på østsiden, fører til et lille køkken, der tillige er forstue.
Bemærk udspaltede ikke udsavede loftplanker.
Her findes åben skorsten med bagved liggende bageovn, der skyder sig uden for husets vestside under et tagfremspring.
Maden tilberedte man i selve skorstenen på den opmurede arnebænk, hvor kedler og kogekar stod på trefødder af jern, eller var ophængt i kedelskeder.
Fra skorstenen fyrede man såvel i bageovnen som i stuens bilæggerovn og i bryggerkedelen ude i bryggerset.
Til højre er en dør til stuen, der har lergulv og bilæggerovn. I hjørnet ved vestvæggen ses en himmelseng med indbygget skab i den ene ende, hvilket særlig er kendt fra Sjælland.
Under vinduet ved enden af sengen, står bord og stole. På tværvæggen ved sengen står et standur.
Ud for østvæggen en væv, idet den tidligere beboer var landsbyens væver og vævede for egnens folk, der selv havde spundet deres garn.
I huset kan ses forskellige væveredskaber. Herunder et billede af selve væven.

I stuen findes en dragkiste samt slagbænk, der også var soveplads for børnene.
Nord for stuen ved husets gavl et smalt kammer, der ikke kunne opvarmes. Heri ses blandt andet en gæsteseng, klædeskab og kiste.
Syd for køkkenet ligger bryggerset med den indmurede bryggerkedel. I det sydvestlige hjørne er et spisekammer.
Videre følger huggehus, hvori bl.a. forefindes snittestol, træskomagerens værktøj samt væverens rendemølle.
I udskuddet rum til to høns og til to grise. Til huset har tidligere hørt en lille lade ved vejen imod øst. Deri var foruden laderum og lo brænselshus og plads til to køer. Se også: National museets side om vævning

Skriv et svar