Sprøjtehus

Sprøjtehus fra Kirke-Saaby, Sjælland

 

Sprøjtehus fra Kirke-Saaby, Sjælland
Sprøjtehus fra Kirke-Saaby, Sjælland

Opført ca. 1850. Bindingsværk med stråtag. Heri opbevaredes landsbyens sprøjte.

Vognsprøjten, der forbindes med strålerøret ved en slange af sejldug eller læder, samt sugeslangen, som fødte pumpen med vand, blev opfundet i Halland i slutningen af 1600-tallet.

Før den tid havde man kun mindre sprøjter uden slange. I landsbyerne i Danmark fandtes i gammel tid intet organiseret brandvæsen.

I 1764 gav regeringen ordre til, at der i hver bondeby skulle være en slangesprøjte med tilbehør.

I 1792 udkom en mere udførlig forordning om brandvæsenet på landet samt om brandforsikring.

Heri blev det pålagt godsejerne og bønderne “efter formue og tilstand” at holde slangesprøjte m.m., ligesom gadekæret eller branddammen skulle være i orden og sognefogden eller en anden skulle være brandfoged.