Ellested

Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn stuehuset

Fotos: John Vedsegaard

En enkelt længe med gavlkvist til hver side og tværlænge ud i haven. Mod øst er mølleriet, resten er beboelse.
Huset er bygget som bindingsværk med fodrem. Bjælkerne er tappet gennem stolperne i den østlige, ældre del og lagt oven på tagremmen i den øvrige del af huset, der går tilbage til 1700-årene, men er præget af senere ændring. Tømmeret er rødbrunt og tavlene gule, tværlængen og mølleriets sydside dog helt hvidkalket. Østgavlen er beklædt med brædder.

Ved østgavlen to overfaldshjul, (det yderste kan ses på billedet øverst, begge nedenfor) som vandet fra
mølledammen strømmer udover fra den, af planker, byggede malekarm. Vandet reguleres fra en lem i gavlen ved hjælp af en lang stang til hvert stigbord, mens frislussens stigbord betjenes direkte. Indgangen til mølleriet fra nordsiden. Vandhjulet fjernest fra dammen har gennem det højtsiddende, vandrette stjernehjul udveksling til en højt anbragt grynkværn nærmest gavlen og til en hurtigt roterende skalkkværn skjult i gulvet, begge anvendt ved fremstilling af byggryn. Endvidere forefindes en grynsorterer og ved siden af trappen en rensemaskine, drevet ved snoretræk. (Se billede nedenfor).

I det fjerneste hjørne, ved døren til haven, en rugkværn, også anvendt til hvede. Fra vandhjulet
nærmest dammen overføres den roterende bevægelse gennem gravhjulet på vandhjulets aksel nede i undermøllen direkte til den lodrette aksel, der bevæger den øverste kværnsten. Fra samme vandhjul drives elevatoren, der kan transportere det malede mel fra kværnen til melsigten, den store kasse langs bagvæggen, hvori indeholdes en roterende tromle med fintmasket stof. Skjult under gulvet ved nedgangen en havrevalse, en senere tilføjelse til det primitive udvekslingssystem ved dette vandhjul. Tæt ved nedgangen hænger reb til et hejseværk anvendt til sække, der skal på mølleloftet, hvortil trappen fører op. Herfra forsynes de to kværne med korn gennem tragte. Ved vinduet ses hjul der kan transportere mel til bryggerset og til laden.

Langs væggene er hensat sække med forbogstaver på en del af møllens kunder, ordnet efter køllekuskens ruter. Endvidere kan ses et skæppemål m.m.

Gennem forstuen kommer man ind i stuehuset, der er indrettet, som det var i 1890´erne. lige inden for døren til møllerstuen står møllerens skrivepult til regnskaber og lignende. Ved vinduerne bænke og bord med ølkrus og tobaksskrin. Endvidere ses et standur , alkove til tjenestepigen og kogekakkelovn. I hjørnet ved køkkendøren børnenes legekrog. I køkkenet jernkomfur indsat i den tidligere åbne skorsten

Ved køkkenet et mørkt ølkammer med syltekrukker på hylderne samt et spisekammer. I den
anden ende af køkkenet dør til soveværelset. Særskilt rum til dette brug blev omkring midten af
1800-årene almindeligt på landet i stedet for alkover i stuen. Fra soveværelset dør til den “pæne”
stue, der har tapet på væggene og gulv malet i stjernemønster. Polstrede møbler, nips, potteplanter og gardiner for vinduerne. Flugtstole med antimakassar af hvidt stof til beskyttelse mod hårolie.
Tilbage gennem køkkenet til bryggerset i tværlængen. Dejtrug, bryggekar o.a. køkken og bryggerstøj. Stegegryder m.m. ses på bænk og bord, der tidligere har stået i møllestuen. Åben skorsten med indfyring til stor bagerovn samt indmuret såvel løs bryggerkedel. I et hjørne af bryggerset ses fraskilt et mælkekammer, der kan holdes frostfrit ved hjælp af en vindovn, flyttet ud fra stuehuset.. Udgang til haven, hvorfra yderst i tværlængen dør til brænderum ved bagsiden af bageovnen . Brænde er endvidere, i stabler, lagt udendørs ud mod dammen.

Gennem haven, som repræsenterer slutningen af 1800-årene. Her kan ses lysthuse med borde fremstillet af kasserede møllesten.

Gå ind gennem stuehusets havedør, forbi et kammer og ind i forstuen. Herfra ses den pæne stue igen, med fra modsat side. Fra forstuen ses også storstuen. Møbler af forskellig alder, delvis til opbevaring.
Polstrede møbler, gyngestol, kurvestol, nips, gardiner. Gæstekammer. Fra forstuen fører trappen op på
loftet. Kister er hensat her til opbevaring af sengetøj, klæder o.l. Der forefindes kistebord, tøjrulle og
legetøj. Fra loftet er indgang til møllerdatterens værelse med en seng, en lokal snedkersvends svendestykke, og toiletmøbel. I gavlkvisten mod haven er indrettet et gæstekammer.

udvekslingssystem vandhjul
udvekslingssystem vandhjul
Staldlængen i vandmøllen
Staldlængen i vandmøllen
Overfaldshjul, Ellested Vandmølle.
Overfaldshjul Foto af John Vedsegaard
Gearhjul af træ
Gearhjul af træ
Kværn
Kværn, beskrivelse i teksten
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Rensemaskine i Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Gavl Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Overfaldshjul på Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn
Overfaldshjul på Vandmølle fra Ellested sogn på Fyn

Fotos John Vedsegaard, jeg stiller ikke krav om rettigheder. Spørg museet om hvad de kræver.