Lundager

Gård fra Lundager, Fyn.
Gård fra Lundager, Fyn.
Gård fra Lundager, Fyn.

Fire sammenbyggede længer af bindingsværk med fodrem og sulekonstruktion.

Væggenes tømmer er efter fynsk skik malet. Mod syd senere tilbygget korshus. Stråtag med kragtræer, indgang til gårdspladsen gennem gadeporten, hvorover er indhugget:  “SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS”  (Hvis gud er med os, hvem kan da være imod os) og de fra en ombygning stammende navnebogstaver.

Bemærk i porten sulerne, hvoraf en del bærer tagets ås i naturgroet tvege. Spærene har ikke hanebånd men hængeltræer, der ved en kort tap foroven hænger på åsen og forneden ligger ud over tagremmen.

Over gårdspladsen til forstuens yderdør, hvorover på dørhammeren læses 18(4)7. Til venstre dør til storstuen, bag denne overstue i korshuset, begge uden ildsteder og bestemt til gilder og opbevaring. I storstuen forefindes en himmelseng med udtræk til gæster, trendekasse med rum til garnnøgler, speciel fynsk stoletype med halvrundt sæde og oridnteret rygbrædt, tekstilredskaber m.m.

I overstuen henstår kister til husmoderens vævede sager samt langbord til gildebrug, dragkister, chatol, klapbord, oval parykæske til sysager m.m. – Tilbage til forstuen og ind til højre i “stuen“, der samtidig er spisestue og familiens soverum.

Gulvet er fremstillet af egeklodser, åben skorsten til madlavning om vinteren også opvarmning, deri svingstang til ophængning af gryder. Ved loftsbjælkerne findes hylder til mælkefade om vinteren. Bohavet viser den for ældre bondehjem almindelige ordning med spisekrog; under vinduerne langbænk og bord; husfaderens plads er for bordenden på bordendebænken. I hjørnet tobakshylde, på bordet skæremaskine til hjemmelavet fynsk rulletobak, indbygget seng (alkove), kanderæk med fade, pyramide til nips, gangstol til barn.

Ved skorstenen er et madskab af middelalderlig type i væggen. Dør til en gang der ender i et spisekammer og bryggers.

I Bryggerset er bygget en stor åben skorsten til madlavning om sommeren og to bageovne samt til venstre indmuret bryggerskedel og til højre maltkølle. Redskaber til brygning, bagning, slagtning og mostpresning m.m. Uglaseret fynsk lertøj, tilvirket i Karhuse, bl.a. mælkefade på bjælkehylder, skalgryder og oval lyseform. I krogen ved bordet står en lang mostpresse.

Trappe til loftet, hvor sulekonstruktionen kan ses. Her er anbragt en bing.

Dør til haven og til pigekammer med lergulv.

Ad yderdøren går man til gårdspladsen. I det sydvestlige hjørne tofteport, hvorved huggehus og brændselsrum forefindes. I vestlængen stalde samt herberg.

I nord- og østlængerne kan ses en hestemølle med kværn, loer og lader.  Inden for stengærde syd for stue huset have med anlæg og beplantning, der repræsenterer tiden 1775-1800.

Bemærk det mod syd udskydende korshus samt om sommeren humlegården.  Gården var fæste under herregården Brahesborg. På gadeporten er anført dens nummer i godsets fæsteprotokol.

Flere billeder er under forberedelse.