Dannemare

Husmandshus fra Dannemare, Lolland
Husmandshus fra Dannemare, Lolland
Husmandshus fra Dannemare, Lolland

Husmand dyrk din have

Afvalmet
Afvalmet gavl

Vinkelformet med stuehus mod syd sammenbygget med port, lade og stald imod vest.
Desuden på gårdspladsen lille fritliggende udhus, der rummer huggehus og gåsesti.
Helt overhvidtet bindingsværk med stolper på fodrem.
To udskud og stråtag med kragtræer.
Halmklædte gavle, der springer ud som skyne.
Indefra ses, at der bag gavlene sidder ældre, risflettede gavle.

Indgangen fra sydøst gennem haven eller fra vest gennem porten til gårdspladsen. Østligst i stuehuset findes en dør til forstuen.

Til venstre derfor er storstuen med klædeskab, broget malede kister og himmelseng til gæster, rok og uldhæk samt karter.

Til højre for stuen, hvor man efter skikken på Lolland og Falster har beholdt den fra middelalderen nedarvede møbelopstilling: Langbord og langbænk foran tværvæggens panel.
Husfaderens plads er på kistebænken ved vinduet se nr. 54 Gård fra Halland.
På bagvæggen indbygget en seng med omhæng.
Kogekakkelovn, pyramide ses over en lille dragkiste.
Ved bordet er en dør til spisekammeret, ved kakkelovnen til køkkenet, der samtidig er bryggers.

Deri findes en åben skorsten med bageovn og bryggerskedel.
Der findes her jydepotter på trefod.
I krogen er to høje røgestokke med krager.
Køkkenbordet med skab under er af middelalderlig type og har tidligere været langbord.
Ved bryggerkedlen er en dør til sulekammeret, hvor forefindes håndkværn, kærne og krage.
I vestvæggen efter lollandsk skik og sædvane findes en dør til tærskeloen med bagvedliggende smalt laderum, samt i udskuddet et lille rum til avner.
Fra loen fører en dør til porten i vestlængen.

Nord for porten er en større lade, hvori forefindes hundehus, hønsehus og rum til gulvsand.
Videre følger kostald med primitive spiltove og en kalvebås.
Yderst ved nordgavlen er en fåresti.
Bemærk den af ris flettede gavl. Udenfor på gårdspladsen springer en halvåben svinesti frem som udskud.

I haven typiske lollandske planter.
Nord for huset findes en lille humlehave.
På siden gartneriet.dk findes en masse om haver.

Jeg vil prøve at tage nogle bedre fotos i løbet af 2018