Tågense

Husmandshus fra Tågense Lolland

Husmandshus fra Tågense, Lolland.

Husmandshus fra Tågense, Lolland.
Husmandshus fra Tågense på Lolland

Flere, opdaterede billeder følger senere.

Enlænget med udhus i vestre, beboelse i østre del. Bindingsværk med fodrem og helt overhvidtede vægge, der oprindeligt var lerklinede på grenfletning mellem tømmeret; senere er kliningen delvis afløst af ubrændte lersten.

Stråtaget, mønnet med halm og kragtræer, løber ved vestgavlen samt på vestre del af nordsiden ned til et lavt udskud.
Østgavlen springer frem som en smal skyne til at ophænge redskaber under.
Vestgavlens udskud har vægge af opstablede kampesten og primitive stolper, der foroven bærer tagremmen i en sule, d.v.s. grenkløft. Denne særlig gamle tømmerkonstruktion var ellers for længst afløst af de mere udviklede former, således som de ses i husets andre ydervægge.

I vestre udskud findes svinehus og bagest brændehus. Øst derfor følger lade, med kobås og aflukke til høns, derefter tærskeloen med (bl.a. kornrensemaskine) og indgang til en smal avnehytte
i udskuddet bag laden. Heri opbevaredes avner til foder til koen.

Fra tærskeloen er der efter gammel lollandsk sædvane en dør til beboelsen, nemlig til forstuen, der også har dør udefra. Nord derfor spisekammer. Herfra går en dør imod nord til et sulekammer i udskuddet.

Fra forstuen videre mod øst til stuen, der tillige tjente som soveværelse. En himmelseng forefindes her. Måltiderne blev indtaget ved bordet under vinduerne. Endvidere forefindes en bilæggerovn.
Ved siden af denne, en dør til det lille køkken, der har en yderdør samt imod nord en åben skorsten, hvor maden blev tilberedt på en opmuret kampestensbænk inde i selve skorstenen, medens to bageovne
findes til højre derfor og springer ud i nordsidens udskud.

Mod øst dør til den senere tilbyggede opstue eller storstue.
Gæsteseng, væv, dragkiste (med skuffer) og almindelig kiste (med låg). Yderst ved østgavlen huggehus, hvor de hjemmelavede træredskaber forarbejdedes; bl.a. står her høvlebænk og snittestol.
En smal stige gav katten adgang til loftet (nok for at den kunne fange mus). – Nord for huset ses et brøndværk med brøndvippe.- Til huset har hørt 1 ha jord.

Oversigt over siderne om museet kan findes her.