Kølvrå

8. Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland
Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland
Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland

Består af tre frit beliggende længer af fattigt bindingsværk fra tiden ca. 1850 omkring den græsbevoksede gårdsplads med mødding.
Vestlængen af plantagegran fra senere tid. Væggene er af mursten og i  enkelte tavl af soltørrede lersten. Stolperne står direkte på syldstenene uden fodrem, og bjælkerne er lagt oven på tagremmene,  Tagene afvalmet af lyng og halm i vekslende lag. Imod nord stuehus, rødkalket med sort tømmer.

Ved østgavlen og nordsiden kålgård inden for dige af græs- og lyngtørv. Indgang fra gårdspladsen ved vestgavlen til forgang; til højre stuen (æ bindstouw) med lergulv og bilæggerovn. Under vinduerne langbord med vægfaste bænke. Her samledes folk fra egnen vinteraftener til bindestue, d. v. s. fælles strikning af den hjemmespundne uld. Derfor er stuen forholdsvis stor. Gården savner den ellers almindelige storstue, da en sådan stue, som ikke kunne opvarmes, ikke egnede sig til bindestue i den kolde årstid. En tid tjente stuen også som biskole, idet gårdejeren var lærer.
Efter den i Jylland ret almindelige skik findes to bordendebænke. Den ene er husfaderens hædersplads. På væggen derover indrammede mindevers over afdøde familiemedlemmer. På nordvæggen to himmelsenge.
Ophængte blokke til brug efter valkning af strikkede strømper og underbukser, som forhandledes af omvandrende uldkræmmere. På vestvæggen gangstol, hængeur og dør til spisekammer, hvori bl.a. kan ses en brødskærer og musefælde. Døre ved ovnen, til højre til et kammer med chatol og tekstilredskaber,

Derefter et gavlkammer i sydøsthjørnet med slagbænk og dragkiste. De to sidstnævnte kamre kan ikke opvarmes. Herfra mod nord til bryggerset eller brænderummet, hvori bl.a. forefindes bageovnsrage,
dejtrug og valkebrædt; udgang til kålgården og dør til køkkenet, der ligger op til stuen. I køkkenet er bygget en åben skorsten og her er bl.a. jydepotter. Bageovnen er af hensyn til brandfaren anlagt frit vest for gården i en lille græsbevokset høj, en sti går dertil forbi brønden. I vesterhuset findes hestestalden, høladen, kostalden, loen og et korngulv. I stalden kan ses seletøj til studeforspand. I sønderhuset tørvehus og vognport, hvori bl.a. kan ses: plejl, rævesaks, vogn, plovharvegrisenetharestol til at skærpe le på med en hammer, en lille såmaskine og blad af lyngle samt dyndsko til heste.
Bemærk i sydsiden stolper af hedens forvredne egepur.

Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland
Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland
Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland
Gård fra Kølvrå, Karup hede, Jylland

Fotos af John Vedsegaard