Andelsbevægelsen

Andelsbevægelsen

Jeg sætter pris på din deltagelse, kan du bidrage med noget, tekst eller billeder der passer ind på disse sider, vil jeg være meget glad for det. Alt om andelsbevægelsen har interesse.

Den del af den kooperative erhvervsvirksomhed, der i første omgang består af og betjenes af landbrugene. Opstod omkring 1880 i sammenhæng med den daværende landbrugskrise som et resultat, hovedsagelig af praktiske overvejelser.

Vandt terræn i landbokredse landet over. Begyndelsen var andelsmejerier og andelsslagterier, der voksede frem til at blive Andelsbevægelsens vigtigste led.
Andelsbevægelssens hovedorganisation er De samvirkende danske Andelsselskaber, der blev oprettet i 1917 med det formål at føre det af Andelsudvalget 1899 etablerede samarbejde mellem andelsforetagenerne videre.

Udvalget er nu samvirksomhedens bestyrelse.

Samvirksomheden, som udgiver Andelsbladet, omspændte i 1954 foruden landbrugets produktions- salgs- og indkøbsforeninger en del spredte foreninger af samme art (salg af frugt, fisk og kul, produktion af cement) samt en række gensidige forsikringsselskaber (f.eks. Andels-anstalten Tryg og Mejeriernes, Landbrugets ulykkesforsikring MLU og Andels-Pensionsforeningen) og endelig landets brugsforeninger samt Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening.

Tilslutningen til Andelsbevægelsen måles ved et samlet medlemstal på ca. 2.2 mill. (i 1954) hvoraf mange gik igen i flere foreninger, på den tid havde man en samlet omsætning på over 8.000.000.000 Dkr.

En særstilling indtager Andelsbanken (s.d.) og Foreningen danske Andelskasser.

I nutiden er flere andelsforeninger vokset også ud over landets grænser, for eksempel Arla.
Endvidere blev oprettet Andelsboligforeninger,

Andels-æggeeksport,
Andelsfryserier,
Andelsfrøforsyninger,
Andelsvaskerier,

Nu om dage har COOP er særstilling i detailhandlen, da det fungere efter andelsprincippet.
Der er opført en brugsforening på Frilandsmuseet, jeg har en lille side om denne kan findes her.

Har du yderligere at tilføje, ser jeg gerne du sender mig materiale i en mail, så vil jeg oprette emnet på en side om dette, der kan også bare være et link til din egen side.

Materialet skal være freeware, da siden bygger på freeware og jeg heller ikke selv tjener på noget som helst her på siden.

Skriv et svar