Børnearbejde

Frilandsmuseet 1897-1997: Børns arbejde på landet 1750-1850

Arbejdslivet på landet

Her ser du en “Gåsepige”

I 1800-tallet var børn kun “børn” de første 4-5 år af deres liv. Herefter havde de pligter ligesom de voksne.

Børnearbejde var helt normalt, det var nødvendigt, at de hjalp til, og desuden skulle de lære, hvordan de voksne arbejdede. De fattigste børn blev sendt ud at tjene på en fremmed gård – nogle helt fra 6-års alderen.

Når drengene blev en 6-7 år måtte de deltage i mændenes arbejde. Drengene gik mændene til hånde, de samlede brænde og vogtede gæs, får og måske kreaturer. Herudeover hjalp de til med de større
landbrugsarbejder som høst og tærskning.

Pigerne deltog de i det daglige arbejde som lillepige fra de var omkring 8 år eller lidt ældre. De vogtede geder, høns, ænder og gæs og samlede brænde og kvas, endvidere hentede de vand, sorterede
uld og kartede og passede de mindre børn.

Selvom børnene gik i skole, de havde faktisk pligt til at få undervisning fra de var 6-7 år til de blev konfirmerede, så skete det ofte, at de i perioder blev holdt hjemme fra skolen, fordi familien havde brug for deres arbejdskraft.

 

Tekst: Berit Elgaard
Fotografi: Arnold Mikkelsen

Frilandmuseets
Jubilæumsside
© 1997 Publikumsbiblioteket, Nationalmuseet
Redaktionen af Jubilæumssiden

Skriv et svar