Bypost

Bypost fra Pebringe, Sjælland
Bypost, vandpost
Bypost med 2 tude.

Træpost med to tude.

Den øverste blev brugt til at fylde et kar på en vogn, f.eks. brandtønden.

Var til fælles afbenyttelse for beboerne i landsbyen.

I ældre tid var der ikke brønd ved hver ejendom.

Ofte var brønden fælles for to eller flere, måske for hele byen.

Hvor der var dybt til grundvandet, var en brønd kostbar, og fra gammel tid hjalp man sig mange steder ved at hente vand fra en bæk eller kilde eller endda fra en sø eller dam.

Mange havde blot en lille vandgrav, der kunne svigte i tørkeperioder.

De dybe brønde fik en beklædning med kampesten eller planker, først ind i 1800-talllet blev anvendt brændte teglsten.

Men mange småbrønde eller væld blev tidligere blot sat med risfletning, eller man anbragte tønder eller udhulede, svære træstammer deri.

Poste eller pumper blev først almindelige i landsbyerne i 1800-tallet, især på Fyn, og bestod af udhulede pumpetræer; først sent kom støbejernsposterne til.

Mange steder benyttedes dog det gamle brøndværk med vippe eller vinde helt op til vore dage.

Skriv et svar