Får

Bondegårdens dyr i gamle dage

Får, vædder, lam.
Fåret var et meget vigtigt dyr for alle samfundsgrupper i det gamle bondesamfund, fordi man fik så mange ting fra fåret og fordi det var så nøjsomt.

Om vinteren stod fårene i fårehuse, som var et rum i en af udlængerne. De blev oftest fodret af karlen eller drengen på gården og foderet var ærtehalm og hø.

Kun en gang om året blev der muget ud i fårehuset. Det var når fårene kom ud på græs om foråret.

Får Ellested
Får på Frilandsmuseet

Billedet viser får på frilandsmuseet, i 6. Vandmølle fra Ellested Sogn, Fyn. Freeware med kildeangivelse.

Nogle steder ansatte man en fårehyrde til at passe fårene, når de gik ude. Andre steder blev de tøjret i et særligt reb.

Det var kvindearbejde at klippe fårene 1-2 gange om året, samt at slagte dem og det en gammel regel, at en tjenestepige ikke var fuldt udlært, før hun kunne slagte et får.

Hvad fik man fra fåret?:

  • Tælle til lys
  • Kød til madretter
  • Blod til pølse
  • Skind til beklædning
  • Mælk til ost (ikke så almindeligt)

Undervisningsmateriale, Frilandsmuseet, 1986
Tekst: Lene Floris
Må kopieres med kildeangivelse.