Fuglevad

5. Fuglevad Vindmølle

Fuglevad vindmølle på Frilandsmuseet

Billederne på denne side er freeware, til nonprofit brug. En såkaldt hollandsk vejrmølle, opført på dette sted 1832, nedlagt ca. 1906. Denne type vindmølle, hvorpå kun hatten med vingerne drejes efter vindretningen, indførtes i Danmark i 1700-tallet, men blev først almindelig senere og fortrængte efterhånden stubmøllerne se bygning

nr. 9 Gård fra Læsø

nr. 74 Stubmølle fra Karlstrup Sjælland.

Drejningen skete fra mølleomgangen.
Møllen er spånklædt og har grundmuret underetage med porte til gennemkørsel.  Møllen har altid stået på dette sted i Fuglevad.

Efter møllen er restaureret ser den sådan ud i høsttiden. Desværre var der ikke penge til en total istandsættelse, derfor virker møllen ikke (der er ikke noget maskineri i den).

Som det ofte forekom tidligere, ligger to slags møller her tæt ved hinanden, vindmøllen højt og frit, vandmøllen i bunden af en dal, hvor et vandløb kunne udnyttes. Nedfarten til vandmøllen var mange steder stejl. Ved den fynske vandmølle se

nr. 6 Vandmølle fra Ellested sogn Fyn

brugte man en bremsesko til de tungt læssede hestevogne, når de kom ned gennem hulvejen med kornsækkene.

Fuglevad Vindmølle uden hat
Fuglevad Vindmølle, uden hatten monteret
Møllen uden har, den er ved at blive restaureret.
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle, udsigt til det store tandhjul
Fuglevad Vindmølle hat
Fuglevad Vindmølle, hatten opbygges
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle, restaureres
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle
Fuglevad Vindmølle med frugtplantagen i forgrunden
Fuglevad Vindmølle
Møllen ved høsttide.

Alle fotos er optaget af John Vedsegaard, men Copyright tilhører Frilandsmuseet, grundet en særlig lovgivning.