Holmen

Holmen

Fotos fra holmen, der vil komme flere beskrivelser hen af vejen. Alle fotos er optaget med et Sony A7 og standard optik.
Se også mine andre sider om Københavns havn, Der er links nederst på denne side til dem.

Der er fri adgang til næsten hele området. I de senere år er det bygget og ombygget i vid udstrækning.
Mange nye boliger er dukket op, både de alternative og mere almindeligt byggeri.
Endvidere ligger Operaen, arkitektskolen, filmskolen, musikskolen og teaterskolen her. Meget af det bygget i de gamle bygninger.

Kanonlavet på Holmen. Den henstår på Sixtus batteriet.
I den anden ende af batteriet, står mere moderne kanoner, som bruges til at afgive salut med i forskellige anledninger. Jeg fotograferede dem ikke, da de var pakket ind i presenninger.

Kanonlavet
Kanonlavet
Kanonlavet
Nærbillede af kanonlavet, mest for at vise de flotte hjul.

I baggrunden ses toldboden og Maersks hovedkvarter.

Sixtus
Sixtus batteriet.

Arresthuset blev brugt til at huse fordrukne sømænd, og andre der havde gjort noget man ikke må.
Nu om dage bruges det at holmens bådebyggerlav.

Holmen, Arresthuset
Arresthuset på Holmen, her har mange marinere tilbragt en del tid. Nu bruges huset af modelskibsbyggere.
Arresthuset
Arresthuset i nærbillede

Nedenstående billede viser en Duffyboat, det er både man kan leje med kaptajn, priser på deres hjemmeside, de har flere forskellige størrelser. I baggrunden en af de utallige husbåde i området.

Duffyboat
Duffyboats, både man kan leje med kaptajn

Motoren er fra et DC8, den ligger lige ved siden af fregatten Peder Skram. Illustrere at også store krigsskibe drives af turbiner.
Det er muligt at komme ind og se de krigsskibe som ligger som museumsskibe nu. Forskellige eksperter, der tidligere selv har sejlet med dem fortæller – de ved alt om de skibe.
Jeg går ikke så godt og her derfor ikke været inde i nogen af dem.

Flymotor
DC8 Flymotor på Holmen
Husbåd
Husbåde på Holmen
Tømmer
Parti på Holmen, der er mange, maleriske motiver herude.
Husbåd
Husbåd
Husbåde
Husbåde i kanalerne på og ved holmen
slæbebåd
Udrangeret slæbebåd der nu bruges som husbåd.

Bindingsværk er altid malerisk, på holmen er der mange af den slags gamle huse. De har næsten alle været anvendt til bygning og vedligeholdelse af Danmarks flåde, du ved den flåde de tyvagtige Englændere stjal.

Fra 1692 og til 1926 blev flådens skibe bygget på beddingerne på Nyholm. Det første var orlogsskibet “Dannebroge”, det sidste undervandsbåden “Dryaden”.

Den flotte røde bygning med bindingsværk fra 1743 benævnes Spantloftet og indgik i skibs byggeriet. Her blev skabelonerne til skibenes spanter udfærdiget. Efterfølgende blev spanter tilvirket i bygningen der ligger op til mastekranen.

Den store pullert, på nederste billede, hørte til bedding nr. 1, bommen var fastgørringspunkt for de trosser, der skulle hindre at skibene under søsætningen løb ind i kajen på Københavnersiden af vandet.

Bindingsværk er altid malerisk.
Pullert
Pullert på Holmen. Har været brugt til at forhindre de store sejlskibe ti at støde ind i kajen på den anden side, når de blev søsat. Derfor de meget kraftige materialer.

København-havnesiden/
refshaleoeen-med-bw/
holmen/
havnens-ende/
nyere-huse-i-koebenhavns-havn/
panorama/