Hørovn

Hørovn fra Ærø
Hørovn set fra siden.
Hørovn set fra siden, med indfyringshul.

Ovnen er bygget af marksten forneden og mursten foroven. Man fyrede gennem åbningen forneden, og hørren blev ovenfra anbragt på de tværgående jernstænger (se billede af indersiden nedenfor).

Hørovn, rist
Hørovn set oppefra

Hørovne af denne art var af hensyn til brandfaren placeret i nogen afstand fra bygninger. – Se i øvrigt under hørbehandling.