Hovvise

Frilandsmuseet 1897-1997: Hovvise
Hovvise.

Frilandsmuseet og Landboreformerne

Bygholms hovvise

Visen har været brugt på herregården Bygholm ved Rorsens.Anne Sofie Lauridsdatter har sunget den for folkemindesamleren Evald Tang Kristensen.

Fra Aug. F. Schmidt: “Fra hoveriets dage”, Brabrand 1957.

“Kom hid I, mine Venner, og giv Agt paa mit Ord,
hvad Bonden skal gjøre til Herskabets Gaard,
der skal kjøres Ler og Mlursten og Tegl og Kalk,
ihvorover vi maa klage saa mangen Bondemand.

Naar som Foraaret kommer er der Plysarbed nok,
vi skal mønne, tække Huse, vi skal pløje og saa,
v skal harve det og tromle det saa jævnt som en Lo,
saa den arme stakkels Bonde har Arbed nok til Hov’.

Deres Tørv skal vi skjære og kjøre dem i I.and,
vi skal kante dem og stakke dem og gjøre dem i Stand,
vores Ladefoged passer saa nøje derpaa,
at vi skal ej skjære af det uduelig’ Jord.

Vi skal slaa deres Hø, vi skal kjøre dem det hjem,
vi skal gulve det i Laden og stakke det hen,
men én Gang at gulve det endes ej dermed,
den anden Gang at gulve det maa vi og til.

Deres Korn skal vi høste, naar de siger til,
vores eget maa vi høste, men ikke naar vi vil,
vores eget maa vi høste i Regn og i Slud,
saa at den stakkels Bonde kan knap holde ud.

Deres Korn skal vi tærske og rense det i Sold,
og skaffe det af Laden og Lofterne fuld,
alt det, som ej behøves til Herskabets Brug,
og dette maa vi kjøre til Strandkanten ud.

Saa snart den stakkels Bonde i Armoden gaar,
saa siger de, han er ret en doven Hund,
de siger, at han selv haver Skyld i sin Nød,
om han end slider og slæber sig selv til Død.”

 

Visen skildrer de vigtigste af årets arbejder, som fæsterne skulle udføre på herregården. De skulle også hjælpe til ved “Plysarbed”, det vil bl.a. sige, når bygninger skulle repareres og vedligeholdes.Hvilke arbejder skulle bønderne udføre som hoveri?

Hvem kan have skrevet sangen?

Undervisningsmateriale fra Frilandsmuseets Skolestue, © 1988.
Må kopieres med kildeangivelse.

Frilandsmuseets Jubilæumsside
© 1997 Publikumsbiblioteket, Nationalmuseet
Redaktionen af Jubilæumssiden

Justeret af John Vedsegaard