Kvindens arbejde

Frilandsmuseet 1897-1997: Kvindens arbejde på landet 1750-1850

Kost på landet

Kvinderne havde hver dag året igennem en række faste gøremål: madlavning, rengøring, malkning, fodring af fjerkræ og mindre dyr og pasning af små børn, gamle og syge.
Nogle arbejdsopgaver udførtes flere gange om året. Man bagte ca. en gang om måneden, bryggede øl ca. hver anden måned og vaskede et par gange om året, alt afhængigt af hvor stor gården var.
Se også Nationalmuseets side om fødsel.

Andre gøremål var årstidsbestemte, som f.eks. fåreklipning, tilvirkning og vedligeholdelse af klæder og sengetøj, havearbejde, slagtning, lysestøbning.


Madmoderen tilrettelagde kvindernes arbejde. En god del af det udførte hun selv, f.eks. madlavningen, både til daglig og ved højtider. Det var madmoders ansvar, at der blev holdt hus med forrådene, så der kunne komme mad på bordet hver dag.

Det var også vigtigt, at maden blev behandlet og opbevaret rigtigt, så den ikke fordærvedes og dermed gik til spilde.
En madmoder uden voksne døtre på gården havde som regel en til to voksne tjenestepiger alt efter, hvor stor gården var. Tjenestepigerne blev oplært i alle de ting en kvinde skulle kunne.
Men hendes arbejde bestod ikke bare i oplæring i de traditionelle kvindearbejder. Tjenestepigen måtte også arbejde i marken med spredning af møg og optagning af sten, ligesom hun i høsten skulle rive sammen, binde neg og stakke op. Ved den slags arbejde var der, ligesom ved de øvrige ting hun skulle udføre, tale om både hårdt arbejde og oplæring.
Udover den voksne tjenestepige var der ofte ansat en lillepiqe på mellem 8 og 14 år. lillepigen vogtede dyr, samlede brænde og kvas, sorterede uld og kartede og passede mindre børn og gik kvinderne til hånde, hvor der var brug for det.
Hvis der var en aftægtskone på gården, passede hun de mindre børn. Derudover tog hun sig af arbejde, som ikke krævede så mange kræfter: lysestøbning, kartning, spinding, pasning af have, fletning af kurve og tilsyn med bistader.

Udarbejdet af Frilandsmuseets skolestue, © 1990.
Må kopieres med kildeangivelse.