litteratur

Litteratur.

Dette er anbefalet som yderligere information om siderne om Frilandsmuseet.
I vid udstrækning er nævnte værker også anvendt som kildemateriale. En del af de nævnte værker kan være meget svære at opdrive.

Boum Pyndiah: Først til Mølle, Greens Forlag.
Nationalmuseets vejleder
Peter Michelsen: Fortid på Friland, Greens Forlag. Udgivet af Frilandsmuseets venner.

Claus Bjørn: Det danske Landbrugs historie. Bind 1-3. 1988

Fridlev Skrubbeltrang: Det Danske Landbosamfund 1500-1800. Fra 1978 Folkemindesamlinger.
Johs. E. Kristensen: Jydsk Lune 1941

Johs. E. Kristensen & Niels Th. Mortensen. Fra det mørke

Jylland 1963 C.A. Reitzels forlag.

Presse:
Valdemar Koppel: Af Politikens historie, 1946.

Naturmedicin:

Holger Allen: Plantemedicin efter private opskrifter, 1974.

M. Marcussen: Helbredende urter.

Harald Nilsen: Lægeplanter og trolddomsurter, 1976.

Leon Petulengro: Sunhedens rødder, 1973.

Gamle naturmedicinske lærebøger:

Vilhelm (1127-1203), senest abbed for Æbelholt Kloster ved Hillerød,
lærte danske munke havebrug på biskop Absalons opfordring.

Kåret til Helgen 1224.

Niels Michelsen (1562-1645), senest præst ved Holmens Kirke i

København. Udgav en Medicin- eller Lækebog.

Simon Paulli (1603-80), professor ved Universitetet i København.

Skrev Flora Danica efter ordre fra Christian IV.
Håndværk:
liz Wagstaff: Country living. Dansk titel, Dekorationsmaling fra A-Z. oversat af Dorte Anderson. Bogen indeholder mange beskrivelser af de gamle og nye metoder til dekorationsteknik, herunder marmorering, ådring og patinering.
H.P. Hansen: “Løb og løbbinding”. Århus, 1937.

Håndværkets bog A/S lindfors Bogforlag, København 1935.
Øvrigt.
Ole Højrup: “Landbokvinden”. – Nationalmuseets, 1966.
Lolland-Falsters Stiftsmuseum – Maribo: “Kvindens hverdag”.

Mette Skougaard: “Bondens have”. – Nationalmuseet, 1984.

Anna Pedersen: “Fra bondestue og stegers”. – Danmarks Folkeminder nr. 52, 1944.
A.a. Jørgensen: “Brød og vand”. – Nyt Nordisk Forlag.

Grith Lerche: “Det daglige brød”. – Nationalmuseet, 1976.

V. J. Brøndegaard: “Folk og Flora”. – Kbh., 1980.

Lene Floris: “Fra æble til most”. – Nationalmuseets Arbejdsmark, 1990.
Margrethe Hald: “De bolstre blå”. – Nyt Nordisk Forlag 1940.

Ellen Andersen og Elisabeth Budde Lund: “Folkelig vævning i Danmark”. Berlingske Forlag 1941
Esther Nielsen: “Farvning med planter”.

Borgen 1972. Lolland-Falsters Stiftsmuseum – Maribo: “Kvindens hverdag”.