Mandens arbejde

Frilandsmuseet 1897-1997: Mandens arbejde på landet 1750-1850

Kost på landet

Husbond på gården var husstandens overhoved udadtil. Hans navn stod på fæstebrevet, og det var ham, der deltog i møderne på bystævnet i fællesskabets tid. Han skulle have overblik over arbejdet i marken og i udlængerne, sætte de andre mænd i gang og se til, at de udførte arbejdet ordentligt.

Pløjning med heste.
Pløjning med heste, foto fra Frilandsmuseet

Dyrene på gården skulle passes hver dag. Det var mændene, der tog sig af de større dyr, særlig hestene. De skulle vandes og om vinteren, hvor dyrene var på stald hele døgnet, skulle de fodres. Til hestene skulle der skæres hakkelse i skærekisten.
Mandens arbejde vekslede meget med årstiderne. I sommerhalvåret skulle jordene forberedes; der skulle samles sten, pløjes og tilsås med korn og andre afgrøder. Gærder, hegn og bygninger skulle vedligeholdes. Høhøsten og senere kornhøsten krævede alle mand i marken. Når alle afgrøder var høstet, skulle jorden efterårspløjes og vintersæden sås.
Om vinteren skulle kornet tærskes og renses. Der skulle skoves og hugges brænde, og det var også tid til at redskaberne skulle fornyes eller repareres i huggehuset. Se også: Nationalmuseets side om huggehusarbejde.
Tjenestekarlen fik ofte det hårde og ensformige arbejde. Det var ham, der skar hakkelse i skærekisten. De fleste dage i vintermånederne stod han i loen og tærskede korn, måske sammen med en husmand. Husbond kørte til mølle med kornet, og det var ham, der handlede i den nærmeste købstad eller på markedet.
Når der blev født en dreng på en gård, var han sammen med kvinderne om dagen de første 7 år, herefter deltog han i mændenes arbejde som tjenestedreng. En tjenestedrengs arbejde var, udover at gå de voksne til hånde, at samle brænde og vogte gæs, får og måske kreaturer. Han skulle også hjælpe til med de større landbrugsarbejder som tærskningen.
Var der en aftægtsmand, kunne han passe dyr, passe have, lave huggehusarbejde eller fremstille kurve.

Udarbejdet af Frilandsmuseets skolestue, © 1990.
Må kopieres med kildeangivelse.
Foto: John Vedsegaard