Milepæl

Milepæl, vest for nr. 61
Foto John Vedsegaard

Ved vejen står milepæl fra Lyngbyvejen med Christian den 5. Navnebogstaver og 1 (mil fra
København) på den ene side samt fra en senere anvendelse, Frederik den 5te og 1 M. på den anden.

Fra gammel tid var der kun enkelte milemærker af træ på de af Frederik den 2den anlagte kongeveje.

Da astronomen Ole Rømer havde opmålt de danske kongeveje, lod Christian den 5te opsætte milepæle efter et fast system.

En del af disse var dog blot af træ, anbragt på små “milehøje”, og blev ikke regelmæssigt vedligeholdt. Først ved de store forbedringer af hovedvejene i årtierne omkring 1800 kom der milepæle af sten overalt
på disse. Se.

Nr.1 Fiskerhus fra Agger

nr. 20 Milepæl fra Holstebroegnen Vestjylland.

Skriv et svar