Oversigt

Oversigt

Har du svært ved at finde rundt, kan du se hvordan siden er opbygget her.
Visse sider er ikke medtaget, da de mest er ordforklaringer, de er linket på alle mulige andre måder inde i systemet, særligt fra siderne om Frilandsmuseet. Alle sider kan dog nås fra søgefeltet.

Jeg arbejder på at gøre det pænere.

 

Forfatter: John_vedsegaard

Jeg er tidligere malermester. Med mange IT-kundskaber, herunder EDB-assistent. Min side handler hovedsagligt om forskellige historiske ting, herunder museer. Fotografering er de senere år blevet en stor del af hvad jeg laver, selv om jeg altid har fotograferet - og fremkaldt billeder selv, er det først nu jeg er begyndt at offentliggøre mine billeder. Malede billeder er en hobby jeg kun laver af og til.

Skriv et svar