Rettigheder

Rettigheder til mine billeder

Alle billeder og andre arbejder på denne side tilhører mig, det samme gør alle rettigheder.

Er du i tvivl: Om hvad du må, skriv en mail til mig og spørg.

Du må: Jeg giver hermed lov til brug af billederne på andre hjemmesider, under nedenstående forudsætninger.

Nogle billeder er helt fri for rettigheder, det vil stå omtalt for de enkelte, hvilket så vil sige du må gøre med dem hvad du vil, herunder sælge, ændre design eller andet efter dit eget ønske.

Billeder fra museer al offentlig kunst og andet der kan være rettigheder på, må du opsøge rettighedshaverne selv og få deres accept for brugen.

Billeder andre har lavet, er ikke freeware, med mindre det står ved dem, ellers skal du kontakte den der har taget dem og finde ud af om du må kopiere dem, disse rettigheder jer jeg intet med at gøre.

Signatur: Billederne har oftest min signatur indbygget, den må ikke fjernes, med mindre du laver en aftale med mig om dette først, normalt vil jeg sige nej til sådan en aftale.

Billeder hidrørende fra denne side må ikke sælges som værende nummereret på nogen som helst måde. Enkelte billeder har andre regler tilknyttet, det vil så stå ud for dem i hvert enkelt tilfælde. Billeder er beregnet til brug som plakater, men kan og må også bruges som andre digitale værker, skriv til mig hvis du vil have dem tilsendt i høj opløsning, det er også gratis (hvis jeg stadig har dem, nogle bliver jo slettet gennem tiden.

Omtal mig: Ved brug af mine billeder, forventer jeg mindst en pæn omtale på den side der anvender dem.

Ændring i billeder: Det er ikke tilladt at ændre i mine gratis udgaver af billederne, på nogen som helst måde, for eksempel ved at fjerne min signatur i dem, ændre farverne, størrelsen eller på anden måde.

Kunst: Billeder der kan betragtes som kunst, må altid deles i den viste opløsning, men aldrig ændres og aldrig sælges videre.

I alle tvivlstilfælde spørg mig først.

Fravigelser fra rettigheder: Kan kun foregå med forudgående aftale med mig.