Rollespil

Frilandsmuseet og Landboreformerne

Rollespil

Lav et rollespil om nogle bønder i en landsby i stavnsbåndets tid. Beskriv nogle af de problemer fæstebønderne havde med godsejeren, og hvilke problemer godsejeren havde med fæstebønderne. Forslag:

Søren er gift med Karen, og de har en masse børn, bl.a. Mads. De bor i en fæstegård i en landsby, som hører under Rosenkronegård, som bliver ejet af en meget indflydelsesrig og magtfuld godsejer. Landsbyens fæstebønder går til hove på godset. Mads vil gerne giftes med Ane, som bor på en selvejergård. Anes far Christen har tilbudt Mads, at han kan overtage gården, hvis han bliver gift med Ane. Det vil Mads gerne, men det betyder, at han skal have fripas fra godsejeren på Rosenkronegård. Midt i hele denne historie begynder rygterne om landboreformer og ophævelse af stavnsbundet at brede sig. Hvad sker der?

Får Mads sit fripas? Forsøger han at købe det? Er det dyrt? Hvorfor (ikke)?

Er der andre der gerne vil giftes med Ane og overtage gården?

Hvilke planer har godsejeren for Mads?

Hjælper de andre bønder Mads?

Er der andre der går til godsejeren, og taler Mads’ sag?

Forsøger Mads at flygte?

Sender godsejeren Mads på session? Bliver han udskrevet?

Hvad mener bønderne om rygterne, de hører om landboreformerne?

Bliver Mads og Ane gift?

Hvor kommer de forskellige personer i historien til at bo?

Måske kan I blive inspireret af at læse disse bøger:
Fisker, Robert: “Fæstebondens søn”, Sesam 1982.
(Jesper er søn af en fæstebonde. Det er et barsk liv med hoveriarbejde, indtil den gamle herremand dør, og stavnsbåndets ophævelse indvarsles). Bjørnsen, Mette Kofoed (red.) : “Ulvehesten og andre Stavnsbåndshistorier”, Aschenhoug 1987.
(En novelleantologi med 10 historier til højtlæsning for 9-12 årige. Handler om livet på landet i tiden omkring landboreformerne.)

Bødker, Cecil: “Ægget der voksede”, Gyldendal 1987.
(Handler om dagliglivet under stavnsbundet oplevet gennem fæstebondens børn.)

Thonesen, Vagn: “Frihedens Børn”‘. Haase 1988.

Angående klædedragten fra denne tid:
Håndarbejdsinspektøren i Københavns Kommune, tlf.01 20 79 78, har emnekasser til udlån.

“Hverdagstøj på landet, sommer 1788” ved Esther Grølsted. 4 hæfter med syteknik og snitmønstre til datidens dragter. Nationalmuseet.

Undervisningsmateriale fra Frilandsmuseets Skolestue, © 1988.
Må kopieres med kildeangivelse.

Frilandsmuseets Jubilæumsside
© 1997 Publikumsbiblioteket, Nationalmuseet
Redaktionen af Jubilæumssiden