Selvforsyning

Frilandsmuseet 1897-1997: Selvforsyning

Bondegårdens dyr i gamle dage

I 17- og 1800-årene var en stor del af landbefolkningen selvforsynende med de daglige fornødenheder.
Gårdmandsfamilierne, der havde jord og dyr nok, kunne selv skaffe sig mad, drikke, tøj og bolig.

Nogle af de varer der skulle indkøbes udenfor landsbyen var:
sukker jern salt tjære

Husmandsfamilierne var ikke selvforsynende i lige så høj grad.

De havde ikke jord og tilstrækkelig mange dyr til at kunne leve af det. De måtte tage arbejde for andre eller drive et håndværk. Deres børn kom tidligt ud at tjene.

Hverken gårdmands- eller husmandsfamilierne ejede deres egen jord. Det var som regel kongen eller en godsejer, der besad jorden, som så blev “fæstet” bort til gårdmændene og husmændene.

Til gengæld skulle de yde landgilde (afgifter betalt i korn eller smør) og hoveri, d.v.s. arbejde for godsejeren.

De fattige kunne ikke fæste en gård eller et hus. Det var folk, som ikke kunne klare sig selv, bl.a. syge, gamle og forældreløse børn.

Nogle boede på fattighuse se f.eks. nr. 64 Fattighus fra Greve Sjælland, hvortil sognets bønder skulle levere de mest nødvendige fornødenheder, f.eks. mad og brænde. De var altså ikke selvforsynende. Andre fattige måtte leve af at gå rundt og tigge på landevejene.

Undervisningsmateriale, Frilandsmuseet, © 1986
Tekst: Lene Floris
Må kopieres med kildeangivelse.