u-ord

Ord der begynder med U

Udgangssøg. Heste der i gammel tid gik ud for at søge foder i overdrev og skove også om vinteren, se nr. 55 Tvillinggård fra Gønge.

Udhuseudlænger. Lader, stalde o.s.v. i modsætning til stue- eller beboelseshuse.

Udskiftningen og udflytningen. Se Udskiftningen. (Nationalmuseets beskrivelse).

Udskududsæt, skråkube, lydde, lude. Smal lav tilbygning, hvorover taget løber ned, se bl.a. nr. 1 Fiskerhus fra Agger nr. 55 Tvillinggård fra Gønge nr. 60 Væverhus fra Tystrup, Sjælland nr. 62 Landarbejderhus fra Englerup vest for Roskilde nr. 63 Gård fra Pebringe, Sjælland og nr. 73 Husmandshus fra Tågense Lolland.

Uldbehandling. Efter fårene var klippet med en uldsaks blandt andet nr. 2 Skipperhus fra Sønderho Fanø, blandedes den vaskede uld og blev kartet imellem et par karter, d.v.s. plane træplader, hvis ene side var dækket af tætsiddende pigge af jerntråd se nr. 62 Landarbejderhus fra Englerup vest for Roskilde med flere. Herved blev ulden ordnet, således at den dannede lette, cylindriske “tøjer”, der en for en kunne spindes til garn på rokken. Se også Nationalmuseets beskrivelse Uld.

Uldkæmning. Se Uldkam.

Uldhæktøjekurv. Aflang beholder, oftest med to rum til ukartet og kartet uld (tøjer eller drillinger); med skrå sider af træsprosser eller bundet som en halmkurv, halmløb. Se bl.a. nr. 34 Gård fra Toftum, Rømø, Sønderjylland.

Uldkam. Anvendtes til parvis at kæmme uld med, hvorved man kunne udsortere og glatte den længste uld, således at garnet, kamgarn, blev stærkere og finere end efter almindelig kartning, bl.a. på Færøerne anvendte man Uldkamme til forbehandling af en særlig grov og filtret uld, se nr. 15  Hus fra Mule på Bordø Færøerne.

Uldsaks. Til at klippe fårene med, se bl.a. nr. 2 Skipperhus fra Sønderho Fanø.

Undergrundsplov. Anvendes kun til at løsne undergrunden og adskiller sig fra dybplovene og reolplovene ved at løfte og vende jorden til en større dybde, endog til 1,5 fods dybde Begge slags gøres stærkere end almindelige plove, i almindelighed helt og holdent af jern.

Undergrundsplovene har ikke nogen muldfjæl, hvorimod denne findes på dybplovene. Se også plove.

Når der skal foretages reol- eller dybpløjning efter en større målestok, og der i så tilfælde anvendes mange trækdyr, fra 2 til 6 par på en gang, gøres plovene særligt stærke. Så at ikke altfor store sten uden at skade redskabet kan tages op med dem.

Uro. Til at hænge under loftet, oftest udfærdiget af halm med lidt broget papir eller tøj, som dannede en større vandret firkant, hvorfra flere mindre samt forskellige vedhæng og trekanter hænger ned. Uroer kunne også være fugle udskåret af træ med kirkens helligåndsdue som forbillede.

Urstativ, urfoderal. Til indsætning af lommeur til opstilling i stuen. Fremstillet af udskåret træ, glaseret ler m.m., se blandt andet nr. 67 Husmandshus fra årup, Fyn.

Skriv et svar