Udskiftningen

Frilandsmuseet 1897-1997: Udskiftning af en landsby

Frilandsmuseet og Landboreformerne

Godsejerne havde ifølge loven det afgørende ord ved den enkelte udskiftning. Hvordan den praktisk lod sig gennemføre afhang dog af fæstebøndernes indstilling til ophævelsen af fællesskabet.

Kilde l belyser et tilfælde, hvor en landsbys bønder i 1772 forsøgte at sabotere en opmåling af landsbyen Sandbjerg i Nordsjælland.

Kilde 2 er en gruppe bønders skriftlige anmodning til godsejeren om at få iværksat en udskiftning af den sjællandske landsby Vindstrups jorder.
Kilde 1:
Fire synsmænd gav følgende beretning af deres oplevelser i Sandbjerg:
“Da bønderne havde deklareret, at ingen ville være hjemme eller have nogen opmåling i deres marker, nødsagedes vi til at lade landsbyens oldermand “tude i byen til samling”, men da ingen uden små børn indfandt sig, begav vi os efter Fr. Holms anmodning omkring i vangene, hvor der ej heller nogen kunne antræffes.
Hvorefter vi altså måtte vente med ordentlig opmåling, med undtagen af det, vi kunne tage i øjesyn fra vejene”.
(Fra Birte Stig Jørgensen: Bønderne og Udskiftningen i Hørsholm Amt, let omformuleret).
I øvrigt var netop Hørsholm et af de første steder dette blev afprøvet (red).

l. Hvad gjorde fæstebønderne for at undgå opmåling af deres jorder?
2. Hvad gjorde synsmændene?
Kilde 2:
“Vi undertegnede 8 bønder i Vindstrup under Søgårds gods har længe ønsket at få byens jorder udskiftet, så at enhver kunne få tildelt sin lod for sig selv. Men da vi på grund af byens og jordernes beliggenhed samt den ringe udsæd, der er på hartkornet, indser, at en almindelig udskiftnings- og fordelingsplan ikke kan iværksættes, medmindre en, gård bliver nedlagt og dens hartkorn fordelt på de andre, samt at nogle af Søgårds hovedgårds jorder bliver mageskiftet med Vindstrups andre jorder, så anmoder vi hermed vores herskab om at give tilslutning til denne udskiftning, der er så meget lettere, da byens jorder tidligere er opmålte, og hvorved vi mener at kunne blive veltjent, og vil kunne forbedre vores tilstand…
Vindstrup, den 10. maj 1791″.
(Fra Peter Korsgaard: En grøn revolution i Danmark, Lokalhistorisk arkiv for Holbæk kommune: u.å.).
l. Hvad var fæstebøndernes begrundelse for at ønske udskiftning?
2. Hvorfor ønskede fæstebønderne en gård nedlagt?
Landsbyen før og efter udskiftningen:


En landsby som den kunne se ud før og efter udskiftningen var blev gennemført. De mørke felter er en enkelt gårds agre, som før udskiftningen lå spredt og som ved udskiftningen blev samlet omkring den udflyttede gård.
Undervisningsmateriale fra Frilandsmuseets Skolestue, ©1988.
Må kopieres, med kildeangivelse.

Skriv et svar