Vejskiftesten

Vejskiftesten fra Jægersprisegnen, Sjælland

Fotos ønskes.

Stenene har ligget i fra ca. 20 til 80 meters indbyrdes afstand og har afmærket de skifter eller vejlængder, som den pågældende bys hus- eller gårdmænd skulle vedligeholde. De indhuggede navnebogstaver og numre betegnede ejendomsbesiddere i de såkaldte Slagelsegårde. (Øst for nr. 54 Gård fra Halland står en lignende sten fra Halland). Vejene var i ældre tid overordentlig smalle og i dårlig forfatning, ikke mindst by eller sognevejene. Makadamisering og tromling var ukendte. Man fyldte blot løs jord, grus, græstørv eller sten af uensartet størrelse i vejens huller, medens sumpede strækninger udfyldtes ned træstammer eller faskiner (sivebrønd). I sandede egne udjævnede man vejbanerne med et lag halm eller lyng.

Skriv et svar