z-ord

Z-ordforklaring
Kædeharve

Flere oplysninger ønskes her, ligesom billeder ville være helt fint. Mail hvis du kan hjælpe. Zigzagharve. En engelsk konstruktion; den består af flere jernharve, der er forarbejdede i zigzagform, forsynede med mindst 15 tænder og sammenkoblede. Zigzagharve

Triangel-Kædeharve

Triangel-Kædeharve

Kædeharven følger alle agerens fordybninger og er et udmærket redskab til at samle ukrudtet efter en almindelig harvning, ligesom til også at bringe finere græsfrø ned i jorden.

Hertil anvendes i øvrigt også et særeget slags redskaber, der kaldes Triangel-Kædeharver (se ovenfor). En lignende anvendelse kunne man have af Ris- eller Tjørneharven, der dog ikke var meget brugt i Danmark.

Skriv et svar